Jesteśmy otwarci codziennie od 9.00 do 18.00
602-334-522
biuro@ares-pogrzeby.pl

Pogrzeb dziecka nienarodzonego

Trudno wyobrazić sobie ból większy niż po stracie dziecka. Dotyczy to zarówno poronienia jak i urodzenia dziecka martwego. Pogrążeni w smutku i rozpaczy rodzice nie wiedzą co robić dalej, jak przygotować się do pochówku i jakich formalności dopełnić. Pomożemy Państwu przejść ten trudny etap, udzielimy wsparcia, niezbędnych informacji i zorganizujemy pogrzeb. Ostateczną decyzję o zabraniu ciała ze szpitala oraz formie pochówku podejmują rodzice. Można go dokonać zarówno w obrządku katolickim jak i świeckim.

W przypadku, gdy płeć dziecka jest znana szpital zobowiązany jest wydać Kartę martwego urodzenia. Dokument ten pozwala zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, który na jego podstawie wystawia akt urodzenia. Akt zawiera informację, że dziecko urodziło się martwe. Proces rejestracji uprawnia rodziców do skorzystania z zasiłku pogrzebowego (ok. 4.000 zł) oraz urlopu macierzyńskiego (56 dni).

W przypadku, gdy do straty doszło w pierwszych tygodniach ciąży i określenie płci dziecka nie jest możliwe należy poprosić szpital o wystawienie karty zgonu, na podstawie której przeprowadzany jest pochówek. Nie pozwala to jednak rodzicom na ubieganie się ani o zasiłek pogrzebowy ani o urlop macierzyński.

Istnieje jednak wyjście z tej sytuacji i jeśli rodzice chcą skorzystać z prawa do zasiłku pogrzebowego oraz urlopu macierzyńskiego to mogą, na własny koszt, przeprowadzić badania genetyczne pozwalające poznać płeć dziecka. O podjętej decyzji należy, w trybie pilnym, poinformować personel szpitala. Po otrzymaniu wyników DNA należy zgłosić się do szpitala po wydanie Karty martwego urodzenia a potem udać do Urzędu Stanu Cywilnego.

Zorganizowanie pogrzebu dla dziecka martwo urodzonego możliwe jest bez względu na długość trwania ciąży, wagę dziecka czy jego wielkość.

Pogrzeb może odbyć się do grobu rodzinnego lub do tzw. mogiły wspólnej. Mogiła taka znajduje się na Cmentarzu Wolskim. Z takiego rozwiązania korzystają najczęściej osoby nie posiadające własnego grobu w Warszawie. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów pogrzebu. Kościół katolicki umożliwia przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego dla dzieci martwo urodzonych, które nie zostały ochrzczone. Po szczegółowe informacje oraz w celu organizacji pogrzebu Waszego Aniołka zapraszamy do jednego z naszych domów pogrzebowych.

Udzielimy Państwu wszelkiego wsparcia i potrzebnej pomocy.

Szczegółowych informacji udzielamy pod całodobowymi numerami telefonów oraz mailowo:
602 33 45 22, 22/844 07 31
e-mail: biuro@ares-pogrzeby.pl

© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.